O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost aprobată cu modificări

În Monitorul Oficial nr. 355 din 14 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite vor opta pentru stabilirea localitatii sau localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale.

Modificarile recente aduse Codului fiscal si Codului de procedura fiscala

In Monitorul oficial de vineri 28 februarie 2014, a fost publicata OUG cu privire la modificarea Codului fiscal, a Codului de procedura fiscala si a altor acte normative.

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare pentru POS Mediu

Procedura de recuperare de la beneficiari a sumelor prevazute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013 se reglementeaza prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare pentru POS Mediu

Procedura de recuperare de la beneficiari a sumelor prevazute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013 se reglementeaza prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare pentru POS Mediu

Procedura de recuperare de la beneficiari a sumelor prevazute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013 se reglementeaza prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare pentru POS Mediu

Procedura de recuperare de la beneficiari a sumelor prevazute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2013 se reglementeaza prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ASF va prelua personalul CNVM

A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

ASF va prelua personalul CNVM

A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Modificarea Codului fiscal și implementarea sistemului național de verificare și monitorizare a bugetelor entităţilor publice – OUG 88/2013

În Monitorul Oficial nr. 593 din 20 septembrie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.