Directiva privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată – punere in aplicare

In data de 23 martie 2011 a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.

Regulamentul contine o serie de prevederi menite sa ofere o interpretare mai clara a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in special in ceea ce priveste persoanele impozabile, livrarea de bunuri, prestarea de servicii si locul operatiunilor impozabile.

Prevederile Regulamentului sunt aplicabile direct in Romania si in celelalte State Membre, incepand cu data de 1 iulie 2011, cu exceptia anumitor prevederi, mentionate expres in Regulament, care vor intra in vigoare la o data ulterioara.

Puteti consulta varianta integrala a Regulamentului, pe site-ul oficial al Ministerului de Finante, la urmatoarea adresa:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Regulamentul_282_2011.pdf

Sursa: Mazars

Nu exista articole pe aceeasi tema.