Romania a fost aleasa membra a Biroului Adunarii Statelor Parti la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale

Biroul este organul decizional al ASP CPI pentru perioada dintre sesiunile acesteia. Biroul ASP CPI are un caracter reprezentativ, tinand seama indeosebi de principiul repartizarii geografice echitabile si de necesitatea asigurarii unei reprezentari adecvate a principalelor sisteme juridice ale lumii.

„Libera circulatie a capitalurilor – Fiscalitate directa – Impozitarea veniturilor care rezulta din inchirierea bunurilor imobile – Deductibilitatea rentelor platite unui membru al familiei in cadrul unei mosteniri anticipate – Conditia de a fi supus integral la plata impozitului in statul membru in cauza”HOTARAREA CURTII (Camera a doua) 31 martie 2011

In cauza C‑450/09, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Niedersächsisches Finanzgericht (Germania), prin decizia din 14 octombrie 2009.

  1. „Libera circulatie a capitalurilor – Articolele 73b si 73d din Tratatul CE (devenite articolele 56 CE si 58 CE) – Impozite pe succesiuni – Evaluarea bunurilor cuprinse in mostenire – Bun agricol si forestier situat in alt stat membru – Metoda mai putin favorabila de evaluare a bunului si de calcul al impozitului datorat” HOTARAREA CURTII (Camera a doua) 17 ianuarie 2008
  2. „Impozitare directa – Libera circulatie a capitalurilor – Impozit pe succesiuni – Mostenire in favoarea unor organisme fara scop lucrativ – Refuzul aplicarii unei cote reduse in cazul in care aceste organisme au sediul de functionare in alt stat membru decat cel in care de cuius avea resedinta sau lucra efectiv – Restrictie − Justificare” HOTARAREA CURTII (Camera a doua) 10 februarie 2011
  3. „A sasea directiva TVA – Livrare de bunuri – Articolul 8 alineatul (1) litera (a) – Cablu din fibre optice care leaga doua state membre situat partial in afara teritoriului comunitar – Competenta fiscala a fiecarui stat membru limitata la lungimea cablului instalat pe teritoriul sau – Neimpozitarea partii situate in zona economica exclusiva, pe platoul continental si in marea libera” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a treia) 29 martie 2007

Eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania – modificari aduse de Decizia 3/2011

Decizia 3/2011, publicata in M. Of. 347/2011, modifica Decizia 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania. Modificari la Art. 8 si Anexa Nr. 2.

Alte informaţii relevante:

  1. Medicii romani sunt slab pregatiti, 40% din diagnostice sunt gresite
  2. Este permis prin lege ca pacientii sa ofere bani si cadouri medicilor
  3. In Romania sistemul de sanatate este in prag de colaps