Zoom IN: Necesitatea dovedirii originalităţii

Studiul răspunde la întrebarea dacă originalitatea operei este prezumată, fără cercetarea elementele din care ar putea rezulta o astfel de concluzie, sau, dimpotrivă, originalitatea trebuie dovedită și în ce fel se face proba acesteia. Exigenţa dovedirii originalităţii sau prezumarea acesteia trebuie delimitată de obligaţia procedurală privind sarcina probei în procesul civil.

OG privind sancţionarea tuturor formelor de discriminare a fost modificată

În Monitorul Oficial nr. 158 din 25 martie 2013 a fost publicată Legea nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.