Judecătorul Horațius Dumbravă: Textul de lege care permite reducerea pedepselor pentru cei care scriu cărți în închisoare ar trebui abrogat

Horațius Dumbravă, judecător în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a vorbit în emisiunea „24 de minute”, de la Digi24.ro, despre problemele actuale din justiție.

The post Judecătorul Horațius Dumbravă: Textul de lege care permite reducerea pedepselor pentru cei care scriu cărți în închisoare ar trebui abrogat appeared first on Infolegal.ro.

Un grup de ONG-uri semnaleaza aspecte negative in programul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Un numar de 20 de ONG-uri au semnat o scrisoare adresata Ministerului de Justitie si Ministerului Fondurilor Europene prin care semnaleaza o serie de aspecte negative activitatea de Operator de Program in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014 si solicita remedierea de urgenta acestora.

Ministrul Finantelor Publice: Impozitarea cu 85% a salariilor compensatorii este legala si constitutionala

Ministrul Finantelor Publice, Daniel Chitoiu, a declarat ca impozitarea cu 85% a salariilor compensatorii ale angajatilor cu functii de conducere din cele trei entitati care au format Autoritatea de Supraveghere Financiara este legala si constitutionala.

Comunicat de presa MJ – Precizari referitoare la articolul publicat de Lumea Justitiei in data de 28 noiembrie 2011

1. Temeiul juridic al publicării ediţiei oficiale de către Ministerul Justiţiei:
– art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie oficială a codurilor şi a altor legi complexe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.259/2002 şi
– art. 6 pct.II.8 din Hotărârea Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit textelor menţionate, Ministerul Justiţiei este instituţia autorizată să editeze în exclusivitate, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, ediţia oficială a codurilor şi a altor legi complexe, care interesează domeniul de activitate al justiţiei.
În sensul legii, prin ediţie oficială a codurilor sau a altor legi complexe se înţelege ediţia apărută cu această menţiune, prin grija Ministerului Justiţiei (art.1 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.7/2002.
Orice publicare în ediţie oficială a actelor normative menţionate de către alte persoane este interzisă, iar nerespectarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2002.
Prin urmare, protecţia legii vizează ediţia oficială a Noului Cod civil, ca publicaţie exclusivă a Ministerului Justiţiei, şi nu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. De altfel, este de notorietate faptul că atât codurile, dar şi alte acte normative complexe sau care suscită un interes deosebit din partea publicului sunt în mod frecvent publicate de editurile de specialitate juridică, cu indicarea, desigur, a sursei de publicare (Monitorul Oficial al României, Partea I). Aceeaşi modalitate de indicare a Monitorului Oficial în care a fost publicat Codul civil a fost utilizată şi la publicarea ediţiei oficiale a acestuia. În plus, în temeiul actelor normative menţionate mai sus, faţă de publicaţiile apărute prin grija editurilor de specialitate juridică, publicaţia apărută prin grija Ministerului Justiţiei are şi caracterul de ediţie oficială. Acest caracter nu impietează cu nimic asupra forţei juridice a publicării legii în Monitorul Oficial al României. Monitorul Oficial rămâne în continuare sursa de referinţă în ceea ce priveşte intrarea în vigoare şi efectele actelor normative (inclusiv în ceea ce priveşte Legea nr.287/2009 privind Codul civil). Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român (a se vedea Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată) în care se publică orice act normativ în vederea intrării sale în vigoare.
Deci, publicarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil în Monitorul Oficial al României, Partea I nu este în nici un fel prejudiciată de publicarea textului legii în alte publicaţii, cu atât mai mult într-o ediţie oficială al cărei temei a fost acordat chiar de către legiuitor (Ordonanţa Guvernului nr.7/2002 citată anterior).
În ce priveşte prefaţa semnată de către ministrul justiţiei, aceasta este parte a ediţiei oficiale a Noului Cod civil, ca publicaţie a Ministerului Justiţiei, şi nu parte a Legii nr. 287/2009 aşa cum este prezentat în articol.

2. Modalitatea de publicare a ediţiei oficiale
> Ministerul  Justiţiei în calitate de autoritate contractantă a publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) la adresa www.e-licitatie.ro documentaţia pentru atribuirea contractului având ca obiect ”achiziţionare servicii de tipărite a ediţiei oficiale „Noul Cod Civil”  prin aplicarea procedurii de „cerere de oferte organizată prin mijloace electronice”  data limită de depunere a ofertelor în SEAP fiind 22.08.2011, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”. Procedura a fost anulată întrucât nu au fost depuse oferte.

> Autoritatea contractantă a reluat procedura de „cerere de oferte organizată prin mijloace electronice”, Documentaţia de atribuire fiind publicată în SEAP la data de 07.09.2011, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 19.09.2011 (conform Invitaţiei de participare nr. 313996/SEAP), criteriul de atribuire fiind „ preţul cel mai scăzut”.

Subliniem faptul că serviciile de tipărire se supun prevederilor O.U.G 34/2006 nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,  motiv pentru care autoritatea contractantă a aplicat procedura de cerere de oferte potrivit art. 124 lit. b) din OUG 34/2006, cu respectarea termenelor şi prevederilor reglementate de legislaţie.

Menţionăm faptul că la reluarea procedurii de achiziţie publică s-au înscris în sistem doi operatori economici, respectiv EDITURA CH BECK SRL şi SC TOTAL MEDIA SHOP SRL, însă până la data limită pentru depunerea ofertelor doar EDITURA CH BECK a depus oferta în SEAP.

De asemenea, subliniem faptul că autoritatea contractantă a derulat procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect ” achiziţionare servicii de tipărite a ediţiei oficiale „Noul Cod Civil” prin intermediul SEAP-ului în vederea respectării principiilor de la art. 2 alin 2) din OUG 34/2006 cu privire la asigurarea transparenţei, tratamentul egal şi eficienţa utilizării fondurilor publice.

  
BIROUL MASS-MEDIA MJ