Hotărâre prealabilă admisă privind infracţiunile concurente săvârşite în timpul minorităţii

În ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii.

Art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea de punera in aplicare a NCP nu se aplica faptelor judecate definitiv la data de 1 februarie 2014

Prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal nu sunt aplicabile faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014

Minorii pot fi sanctionati doar prin masuri educative conform Noului Cod penal

Principalul element de noutate in materia minoritatii o constituie renuntarea completa la pedepsele aplicabile minorilor care raspund penal si instituirea pentru acestia a unui regim sanctionator format doar din masuri educative.

  1. Impreviziunea conform Noului Cod civil
  2. Punerea in executare a masurilor educative in noile Coduri
  3. Legea de punere in aplicare a noului Cod Penal se afla in dezbatere publica pana pe 21 iulie
  4. Avortul în interesul fatului, o alta prevedere din proiectul noului Cod penal