Reglementări noi în Codul muncii privind munca nedeclarată

Angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, se prevede în Ordonanța de urgență de modificare și completare a Codului muncii, adoptată de executiv în ședința de vineri.

The post Reglementări noi în Codul muncii privind munca nedeclarată appeared first on Infolegal.ro.

Angajatorii vor putea reduce temporar durata timpului de muncă la 4 zile pe săptămână

Angajatorii vor putea reduce temporar activitatea pe perioade care depășesc 30 de zile calendaristice, cu diminuarea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână și scăderea corespunzătoare a salariului, fără ca reducerile respective să fie limitate în timp.

The post Angajatorii vor putea reduce temporar durata timpului de muncă la 4 zile pe săptămână appeared first on Infolegal.ro.

Noul Cod al muncii – principalele modificari

Autor:

Ana Maria Mincu
Avocat Senior, Coordonator Dreptul Muncii, Bostina & Asociatii

 Noul Cod al Muncii a intrat in vigoare in data de 30.04.2011. Va prezentam mai jos principalele modificari:

Forma contractului individual de munca (CIM)   
Forma scrisa a CIM reprezinta conditie de valabilitate a acestuia.

Obligatia de informare   
Este necesara informarea prealabila a persoanei selectate in vederea angajarii sau, dupa caz, a salariatului, anterior incheierii CIM sau modificarii CIM, cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale aplicabile la nivelul angajatorului.

Perioada de proba 

 • Perioada de proba este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
 • Primele 6 luni dupa debutul in profesie al absolventilor institutiilor de invatamant superior se considera perioada de stagiu (cu exceptia profesiilor in care stagiatura este reglementata prin legi speciale), la sfarsitul careia angajatorul elibereaza o adeverinta vizata de inspectoratul teritorial de munca.
 • Se accepta angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post pe o perioada de maximum 12 luni.


Cumulul CIM   

S-a eliminat obligatia salariatilor care cumuleaza mai multe functii sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

Stabilirea obiectivelor de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora
Se reglementeaza dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

Delegarea   
Delegarea se poate dispune pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in termen de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul salariatului, pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice.

Suspendarea CIM   

 • Cauza de incetare de drept a CIM prevaleaza in cazul in care aceasta intervine intr-o perioada in care CIM este suspendat. Termenele referitoare la incheierea, modificarea, executarea sau incetarea CIM se suspenda in perioada in care CIM este suspendat, cu exceptia cazurilor cand CIM inceteaza de drept.
 • Se reglementeaza (i) un nou caz de suspendare de drept a CIM, si anume de la data expirarii perioadei de valabilitate a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei, daca salariatul nu a reinnoit aceste documente in termen de 6 luni si (ii) un nou caz de suspendare CIM din initiativa angajatorului, si anume pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
 • S-a eliminat cazul de suspendare a CIM din initiativa angajatorului ca sanctiune disciplinara.
 • Se reglementeaza posibilitatea suspendarii CIM din initiativa angajatorului ca urmare a reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Daca reducerea temporara a activitatii depaseste 30 de zile lucratoare, angajatorul are dreptul de a reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a determinat reducerea programului, cu consultarea prealabila a sindicatului/reprezentantilor salariatilor.


Concedierea colectiva 
  

 • Criteriile avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva se aplica dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.
 • Daca angajatorul reia aceleasi activitati in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, acesta are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o informare scrisa in acest sens. Angajatorul este obligat sa urmeze o procedura specifica inainte de a face noi incadrari pe posturile a caror activitate este reluata.
 • Procedura concedierii colective nu se aplica salariatilor din institutiile si autoritatile publice, precum si CIM incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care concedierile au loc inainte de data expirarii CIM.


Termenul de preaviz   

 • Termenul de preaviz acordat persoanelor concediate este de minim 20 de zile lucratoare.
 • In cazul demisiei, termenul de preaviz este de maxim 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie si de maxim 45 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de conducere.


CIM pe durata determinata   

CIM pe durata determinata se poate incheia pe o durata de maxim 36 de luni si poate fi prelungit, cu acordul scris al partilor, pe perioada realizarii unei lucrari, a unui proiect sau a unui program. Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 CIM pe durata determinata. CIM pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui CIM pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Munca prin agent de munca temporara   
Durata misiunii de munca temporara este maxim 24 de luni si poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu pot conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

Durata timpului de munca   
Se majoreaza de la 3 la 4 luni calendaristice perioada de referinta pe care se calculeaza media orelor de munca in cazul prelungirii, peste 48 de ore pe saptamana, a duratei timpului de munca ce include si orele suplimentare.

Munca suplimentara   
Se majoreaza de la 30 la 60 de zile calendaristice perioada in care se compenseaza munca suplimentara.

Munca de noapte   
Se majoreaza sporul de noapte de la 15% la 25% din salariul de baza, daca timpul lucrat in timpul noptii reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Normele de munca   
In cazul in care nu exista normative in vigoare, normele de munca se elaboreaza de angajator dupa consultarea sindicatului/ reprezentantilor salariatilor.

Formarea profesionala   
In cazul in care participarea la cursurile si stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, salariatul beneficiaza, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute. Salariatul nu poate avea initiativa incetarii CIM pentru o perioada stabilita prin act aditional.

Sindicatele/ reprezentantii salariatilor   
Se elimina interdictia concedierii reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatului pe o perioada de 2 ani de la incetarea mandatului pentru motive care tin de indeplinirea mandatului, precum si interdictia concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului sau pentru necorespundere profesionala a reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatului/reprezentantilor salariatilor.

Contractele colective de munca   
Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate intre data intrarii in vigoare a modificarilor Codului muncii (30 aprilie 2011) si pana la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31 decembrie 2011.

Regulamentul intern   
Regulamentul intern trebuie sa contina si criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Raspunderea disciplinara   
Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Raspunderea patrimoniala   
Se reglementeaza o procedura de recuperare a pagubelor provocate de salariat: nota de constatare si evaluare a pagubei prin care angajatorul solicita recuperarea contravalorii pagubei (care nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie), prin acordul partilor, in termen de cel putin 30 de zile de la data comunicarii.

Raspunderea contraventionala   
Sunt reglementate noi sanctiuni contraventionale: pentru nerespectarea prevederilor privind inregistrarea de catre angajator a demisiei (amenda intre 1.500 lei si 3.000 lei), incalcarea prevederilor privind inmanarea unui exemplar din CIM salariatului (amenda intre 1.500 lei si 2.000 lei) etc.

Raspunderea penala   
Sunt reglementate noi sanctiuni penale: pentru stabilirea, in mod repetat, de salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata prevazut de lege (inchisoare de la 6 luni la un an sau amenda penala) etc., precum si pedepse complementare: inchiderea temporara sau definitiva a punctului/punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea etc.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Noul Cod al Muncii este un pas inainte in flexibilizarea pietei muncii
 2. Prim-ministrul Emil Boc: Noul Cod al Muncii va duce la flexibilizarea pietei muncii
 3. Interdictia concedierii pe perioada concediului pentru cresterea copilului: Codul Muncii versus O.U.G. nr. 111/2010

Legal Newsletter Voicu & Filipescu – aprilie 2011

Din cuprins:

- articol de fond: Modificari majore aduse Codului muncii, de Mihaela Baloi, avocat colaborator

- retrospectiva legislativa in domeniile: piata de capital, litigii, asigurari, pensii

Vezi Newsletter-ul in limba romana

Articole din aceeasi categorie:

 1. Legal Newsletter Voicu & Filipescu – februarie 2011
 2. Legal Newsletter Voicu & Filipescu – ianuarie 2011
 3. Legal Newsletter Voicu & Filipescu – noiembrie 2010

Modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

In M. Of. nr. 225 din 31 martie 2011 a fost publicata Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Prezentul cod reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.”

2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 16

(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.”

3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;”.

4. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

“d^1) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;”.

5. La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.”

6. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.”

7. La articolul 27, alineatul (3) se abroga.

8. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.”

9. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 31

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

(4) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

(5) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.

(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la alin. (5) se reglementeaza prin lege speciala.”

10. La articolul 32, alineatul (3) se abroga.

11. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 33

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.”

12. La articolul 34, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca.

………………………………………………………………..

(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.”

13. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 35

(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.”

14. La articolul 35, alineatul (3) se abroga.

15. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 36

Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, eliberata/eliberat potrivit legii.”

16. La articolul 39 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:

“n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.”

17. La articolul 39 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

“g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.”

18. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;”.

19. La articolul 40 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

“f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.”

20. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 44

(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.”

21. La articolul 49, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

“(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.”

22. La articolul 50, litera d) se abroga.

23. La articolul 50, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:

“h^1) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;”.

24. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se abroga.

25. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;”.

26. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

“f) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.”

27. La articolul 52, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si c), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.”

28. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.”

29. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 53

(1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3).

(2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.”

30. La articolul 56 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;

b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;

………………………………………………………………..

d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;”.

31. La articolul 60, alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;”.

32. La articolul 60 alineatul (1), litera g) se abroga.

33. La articolul 60, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.”

34. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern.”

35. La articolul 69, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Criteriile prevazute la alin. (2) lit. d) se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.”

36. La articolul 71^1, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Inspectoratul teritorial de munca are obligatia de a informa in termen de 3 zile lucratoare angajatorul si sindicatul sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevazute la alin. (1), precum si cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii.”

37. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 72

(1) In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.

(2) In situatia in care in perioada prevazuta la alin. (1) se reiau aceleasi activitati, angajatorul va transmite salariatilor care au fost concediati de pe posturile a caror activitate este reluata in aceleasi conditii de competenta profesionala o comunicare scrisa, prin care sunt informati asupra reluarii activitatii.

(3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii angajatorului, prevazuta la alin. (2), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.

(4) In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu isi manifesta in scris consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.

(5) Prevederile art. 68 – 71^2 nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice.

(6) Prevederile art. 68 – 71^2 nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte.”

38. La articolul 73, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 73

(1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.”

39. La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.”

40. La articolul 79, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

………………………………………………………………..

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.”

41. La articolul 80, alineatele (3) – (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.

(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.”

42. La articolul 81, literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;

………………………………………………………………..

e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.”

43. La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 82

(1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.”

44. Articolul 84 se abroga.

45. La articolul 86, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.”

46. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 87

(1) Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

(2) Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

(3) Agentul de munca temporara este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile de functionare a agentului de munca temporara, precum si procedura de autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Utilizatorul este persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara.

(5) Misiunea de munca temporara inseamna acea perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar.”

47. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 88

Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar, cu exceptia cazului prevazut la art. 92.”

48. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 89

(1) Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.

(2) Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

(3) Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract.”

49. La articolul 90, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda:

a) durata misiunii;

b) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru;

c) conditiile concrete de munca;

d) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;

e) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;

f) valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;

g) conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara.”

50. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 93

(1) Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

(2) In contractul de munca temporara se precizeaza, in afara elementelor prevazute la art. 17 si art. 18 alin. (1), conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.”

51. La articolul 94, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.

(3) Pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 93 alin. (2).

(4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.”

52. La articolul 95, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileste prin negociere directa cu agentul de munca temporara si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.”

53. La articolul 95, alineatul (3) se abroga.

54. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 96

Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:

a) doua zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;

b) 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni;

c) 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;

d) 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;

e) 30 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca temporara mai mare de 6 luni.”

55. La articolul 98, alineatul (3) se abroga.

56. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 100

Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevazute in prezentul capitol, dispozitiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.”

57. Dupa articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 100^1

Agentii de munca temporara nu percep nicio taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara.”

58. La articolul 101^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Atunci cand nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.”

59. La articolul 107, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.”

60. Articolul 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 111

(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

(3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

(4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.

(5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2) – (4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

(6) Prevederile alin. (1) – (4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.”

61. La articolul 115, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 115

(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.”

62. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 119

(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(3) In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.”

63. La articolul 122, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2^1) Durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.”

64. La articolul 122, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:

“(2^2) In situatia prevazuta la alin. (2^1), angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.”

65. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 123

Salariatii de noapte beneficiaza:

a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;

b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”

66. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 129

Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in vigoare, sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator dupa consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.”

67. La articolul 140, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.”

68. La articolul 142 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute la alin. (1) se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.”

69. La articolul 143, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.”

70. La articolul 150, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.”

71. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 157

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile.

(2) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.

(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.”

72. La articolul 161, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar.”

73. Articolul 194 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 194

(1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.

(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.”

74. La articolul 195, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 195

(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 194 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.”

75. Articolul 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 215

(1) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national.

(2) Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se stabilesc prin lege speciala.”

76. Articolul 217 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 217

(1) Sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.

(2) Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor se reglementeaza prin lege.”

77. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 222

La cererea membrilor lor, sindicatele pot sa ii reprezinte pe acestia in cadrul conflictelor de munca, in conditiile legii.”

78. La articolul 223, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.”

79. La articolul 224, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 224

(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.”

80. La articolul 225, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 225

(1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.”

81. La articolul 225, alineatul (2) se abroga.

82. La articolul 226, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

“e) sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii.”

83. Articolul 228 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 228

Numarul de ore in cadrul programului normal de lucru pentru reprezentantii salariatilor destinat in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii.”

84. Articolul 229 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 229

Pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.”

85. Articolul 230 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 230

(1) Patronatele, denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia in federatii si/sau confederatii ori alte structuri asociative, conform legii.”

86. Articolele 231 – 234 se abroga.

87. Articolul 235 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 235

Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege speciala.”

88. La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.”

89. Articolul 237 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 237

Partile, reprezentarea acestora, precum si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.”

90. Articolele 238 – 247 se abroga.

91. Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 248

Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.”

92. Dupa articolul 256 se introduce un nou articol, articolul 256^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 256^1

Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, inspectorii de munca vor completa registrul unic de control dupa efectuarea controlului.”

93. Articolul 258 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 258

Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;

d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.”

94. La articolul 264 alineatul (1), litera b) se abroga.

95. La articolul 264, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.”

96. La articolul 268 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;”.

97. Articolul 270 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 270

(1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

(2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

(3) In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.”

98. La articolul 276 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”.

99. La articolul 276 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

“e^1) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;”.

100. La articolul 276 alineatul (1), dupa litera k) se introduc patru noi litere, literele l) – o), cu urmatorul cuprins:

“l) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 116, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 100^1, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;

o) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.”

101. Dupa articolul 279 se introduce un nou articol, articolul 279^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 279^1

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.”

102. La articolul 280^1 se introduc 5 noi alineate, alineatele (2) – (6), cu urmatorul cuprins:

“(2) Cu pedeapsa prevazuta la art. 279^1 alin. (3) se sanctioneaza primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane.

(3) Daca munca prestata de persoana prevazuta la alin. (2) si la art. 279^1 alin. (3) este de natura sa ii puna in pericol viata, integritatea sau sanatatea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 279^1 alin. (3), instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:

a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;

d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

(5) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 279^1 alin. (3), angajatorul va fi obligat sa plateasca sumele reprezentand:

a) orice remuneratie restanta datorata persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajata legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;

c) cheltuielile determinate de transferul platilor restante in tara in care persoana angajata ilegal s-a intors de bunavoie sau a fost returnata in conditiile legii.

(6) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 279^1 alin. (3) de catre un subcontractant, atat contractantul principal, cat si orice subcontractant intermediar, daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, pot fi obligati de catre instanta, in solidar cu angajatorul sau in locul subcontractantului angajator ori al contractantului al carui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevazute la alin. (5) lit. a) si c).”

103. Articolul 290 se abroga.

104. Articolul 293 se abroga.

105. Articolul 294 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 294

(1) In sensul prezentului cod, functiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului.

(2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 si 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, si art. 3, 4 si 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.”

106. La articolul 296, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Anuntul privind pierderea carnetelor de munca emise in temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.”

107. La articolul 298 alineatul (2), ultima liniuta se abroga.

ART. II

(1) Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31 decembrie 2011. Dupa aceasta data, contractele colective de munca si actele aditionale se vor incheia pe durate stabilite prin legea speciala.

(2) Contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

ART. III

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

- art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. IV

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. V

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Articole din aceeasi categorie:

 1. O.U.G. nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 2. Modificarea si completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
 3. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Bulboaca & Asociatii organizeaza Seminarul „Piata muncii in 2011. Efectele noului Cod al Muncii pentru angajati si angajatori”

Miercuri 20 aprilie 2011, orele 09.30 – 14.00, Bucuresti, Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia

Fara indoiala, noile modificari ale legislatiei muncii reprezinta una dintre temele momentului, avand consecinte importante asupra modului in care relatiile de munca trebuie abordate.

Anticipand necesitatile clientilor si partenerilor nostri, Bulboaca & Asociatii organizeaza miercuri,
20 aprilie 2011, Hotel Intercontinental, sala Rapsodia, seminarul cu tema „Piata muncii in 2011. Efectele noului Cod al Muncii pentru angajati si angajatori”.
Evenimentul este destinat a facilita intelegerea efectelor noii legislatii a muncii, adresandu-se in special angajatorilor, respectiv directorilor generali sau de HR din companii romanesti si multinationale, avocatilor, juristilor, precum si tuturor reprezentantilor angajatorilor cu atributii in materie.

Ioana Motofei-Radu, avocat specializat in dreptul muncii, impreuna cu echipa departamentului de Dreptul Muncii din cadrul Bulboaca & Asociatii, vor prezenta modificarile aduse de noul Cod al Muncii, ce urmeaza a intra in vigoare la data de
1 mai 2011, respectiv impactul acestor modificari asupra activitatii curente a angajatorilor.
In plus fata de cele de mai sus, in cadrul seminarului vor fi discutate si analizate urmatoarele teme de interes practic: aplicabilitatea curenta a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National, modificarile preconizate/intervenite cu privire la completarea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor, atributiile curente ale organelor de control ale Inspectiei Muncii etc.

Invitata: Doamna Marilena BALABUTI, Sef Birou Legislatie – Contencios, Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti

* * *

Participarea este gratuita. Va rugam confirmati prezenta dumneavoastra pana la data de 18 aprilie 2011,
ora 15.00, la telefonul +40 21 408 89 12 sau pe email cristina.cazan@bulboaca.com.
www.bulboaca.com

Articole din aceeasi categorie:

 1. Reuniunea Unitatii Mobile de Asistenta pentru incluziunea sociala si pe piata muncii a cetatenilor romani de etnie roma
 2. Camera consultantilor Fiscali organizeaza Seminarul international de fiscalitate Romania – Austria
 3. Pentru al doilea an consecutiv, Reff si Asociatii a asistat cea mai mare tranzactie in domeniul imobiliar incheiata pe piata din Romania