Care sunt impozitele si contributiile care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 1 se platesc de catre contribuabili in contul unic 20.A.47.01.00 «Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire»“, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Modificarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale

În Monitorul Oficial nr. 114 din 17 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 223/2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Modificarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale

În Monitorul Oficial nr. 114 din 17 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 223/2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.