Evaluarea si implementarea sistemului de control al calitatii utilizat de firma de audit

In Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicata Hotararea nr. 54/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru aprobarea modelului Notei de inspectie.

Organizarea auditului public intern in Romania

In Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 162/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Organizarea auditului public intern in Romania

In Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 162/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

CNAS a aprobat Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în sistemul de asigurări de sănătate

În Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 162/2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.