Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala

Pentru desfasurarea inspectiei fiscale, potrivit titlului VII «Inspectia fiscala» din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscala personalului cu atributii de inspectie fiscala.

Administrarea si utilizarea fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu

Beneficiarii programelor au obligatia de a plati comisionul de risc in cuantumul si pana la termenul stipulat in contractul de garantare prevazut de art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011.

Asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

Furnizorii de servicii sociale, precum si serviciile sociale acordate de acestia se acrediteaza in conditiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege.

Modificarea normelor privind fondul de risc utilizat în Programul Mihail Kogălniceanu

În Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 295/2014 al Ministerului Finanţelor Publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului.

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

În Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.