HG privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei a suferit modificari

Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, birouri si compus din 309 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe.

Completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

În Monitorul Oficial nr. 176 din 11 martie a.c. a fost publicată Decizia nr. 1/2014 a Colegiului Medicilor din România pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare.

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

În Monitorul Oficial nr. 176 din 11 martie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 137/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.