Procedurile de inscriere la examenul de competenta profesionala a stagiarilor CAFR

Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prezenta la oricare dintre sesiunile examenului de competenta profesionala, organizate de CAFR, in termen de 3 ani de la data finalizarii calendaristice a perioadei de stagiatura.

CEDO a condamnat Romania in cauza Petrus Iacob pe taramul articolului 3 din Conventie

La originea cauzei se afla cererea nr. 13.524/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Petrus Iacob (reclamantul), a sesizat Curtea la 10 martie 2005 in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante

Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, al caror plafon este prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anulare, se scad din evidentele fiscale in primele 7 zile ale anului urmator.

Acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pe o perioada de 6 luni, emiterea hotararilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

Incepand cu anul 2014, ANRE monitorizeaza anual cotele anuale realizate de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi.

Critica privind suspendarea platii despagubirilor catre romanii care au avut proprietati in Basarabia si Bucovina

Avocaul Mihai Lungu arata ca Guvernul Romaniei incalca grav Constitutia si Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prin emiterea Ordonantei de Urgenta nr. 10/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 184/14.03.2014, prin care sunt suspendate platile catre miile de cetateni care asteptau sa intre in posesia despagubirilor pentru proprietatile detinute in Basarabia, Bucovina de Nord, Tinutul Herta sau Cadrilater.

Critica privind suspendarea platii despagubirilor catre romanii care au avut proprietati in Basarabia si Bucovina

Avocaul Mihai Lungu arata ca Guvernul Romaniei incalca grav Constitutia si Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prin emiterea Ordonantei de Urgenta nr. 10/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 184/14.03.2014, prin care sunt suspendate platile catre miile de cetateni care asteptau sa intre in posesia despagubirilor pentru proprietatile detinute in Basarabia, Bucovina de Nord, Tinutul Herta sau Cadrilater.