Procedura privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicată Legea nr. 81/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Au fost aduse modificari legislatiei privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 81/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

MFP a adus modificari Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 378/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationala de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011.

Modificarile aduse legislatiei in domeniul intaririi disciplinei financiare au fost respinse de Parlament

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 83/2013 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.

Modificarile aduse legislatiei in domeniul intaririi disciplinei financiare au fost respinse de Parlament

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 83/2013 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a Legii privind fondurile de pensii administrate privat

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 82/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a Legii privind fondurile de pensii administrate privat

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 82/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.