Cheltuieli administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar

Pentru decontarea cheltuielilor administrative eligibile ale fondurilor mutuale, nu se va depasi 2% din totalul contributiei anuale a membrilor fiecarui fond mutual acreditat.

Care sunt criteriile specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale

In cazul furnizorilor care, la data depunerii cererii de acreditare, nu au infiintate servicii sociale, pe langa criteriile de acreditare, acestia trebuie sa se angajeze ca, in termen de maximum 3 ani de la data eliberarii certificatului de acreditare, sa infiinteze si sa acorde servicii sociale in conditiile legii.

Criteriile specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale

În Monitorul Oficial nr. 217 din 26 martie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 424/2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pivind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale.

Criteriile specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale

În Monitorul Oficial nr. 217 din 26 martie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 424/2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pivind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale.