Acordarea împrumuturilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform O.U.G. nr. 2/2015

În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice. În […]

The post Acordarea împrumuturilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform O.U.G. nr. 2/2015 appeared first on Infolegal.ro.

Codul fiscal a suferit modificări în domeniul impozitului perceput pentru transferul dreptului de proprietate

Impozitul perceput pentru transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.

The post Codul fiscal a suferit modificări în domeniul impozitului perceput pentru transferul dreptului de proprietate appeared first on Infolegal.ro.