Bugetul Regiei Nationale a Padurilor pe anul 2013 a fost aprobat

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata H.G. nr. 211/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

Serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicat Ordinul nr. 590/232/2013 al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti.

Finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Legislaţia privind Consiliul Superior al Magistraturii a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 137/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din O.U.G. nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola.

Durata mandatului membrilor alesi ai CSM este de 6 ani

In Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 137/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.