Camera Auditorilor Financiari a aprobat Regulamentul de desfasurare a examenului de competenta profesionala

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera organizeaza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si au indeplinite toate obligatiile fata de Camera.