CNAS a aprobat Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014

Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni endocrine care corespund DCI-ului Teriparatidum se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

Ministerul Transporturilor a aprobat Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera

Ministrul Transporturilor a adoptat Ordinul nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto.

Ministerul Transporturilor a aprobat Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera

Ministrul Transporturilor a adoptat Ordinul nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto.

Ministerul Transporturilor a aprobat Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera

Ministrul Transporturilor a adoptat Ordinul nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto.

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizeaza de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, din sumele primite de la Comisia Europeana, ca urmare a transmiterii catre aceasta a aplicatiilor de plata aferente programelor operationale.

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizeaza de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, din sumele primite de la Comisia Europeana, ca urmare a transmiterii catre aceasta a aplicatiilor de plata aferente programelor operationale.

Guvernul a adus modificari Legii fondului funciar

Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor, inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 este interzisa.

Guvernul a adus modificari Legii fondului funciar

Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor, inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 este interzisa.

Legea fondului funciar a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.