RIL admis. Efectele modificării valorii-prag în privinţa deschiderii procedurii insolvenţei

În Monitorul Oficial nr. 280 din 17 mai 2013 a fost publicata decizia nr. 5 din 15 aprilie 2013 a ICCJ interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, raportat la dispoziţiile art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi data pronunţării hotărârii judecătorului-sindic.

Formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea in si/sau la plecarea din porturile romanesti

Fiecare autoritate relevanta adopta masuri pentru a asigura faptul ca formalitatile de raportare sunt solicitate intr-un mod armonizat si coordonat.

Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania

Parlamentul a declarat ziua de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania.