Standardele de calitate in serviciile psihologice din sistemul public de sanatate

Psihologii cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, care isi desfasoara activitatea in sistemul public de sanatate se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex.

Standardele de calitate in serviciile psihologice din sistemul public de sanatate

Psihologii cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, care isi desfasoara activitatea in sistemul public de sanatate se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex.

Guvernul a diminuat cuantumul creditelor bugetare acordate MMFPSPV

A fost aprobata diminuarea cu 5.000 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in bugetul pe anul 2013.

Guvernul a diminuat cuantumul creditelor bugetare acordate MMFPSPV

A fost aprobata diminuarea cu 5.000 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in bugetul pe anul 2013.

Guvernul a adoptat noi masuri in domeniul instrumentelor structurale

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de exercitare a evaluarii si controlului capacitatii administrative, masurile care se pot stabili de catre Autoritatea de Management POS Transport, sanctiunile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Management POS Transport impotriva beneficiarilor directi ca urmare a nepunerii in aplicare a masurilor stabilite de catre Autoritatea de Management POS Transport.