Statutul cadrelor militare a suferit modificari

Personalul Ministerului Apararii Nationale poate fi detasat in cadrul organismelor si organizatiilor internationale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Statutul cadrelor militare a suferit modificari

Personalul Ministerului Apararii Nationale poate fi detasat in cadrul organismelor si organizatiilor internationale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Codul de procedura fiscala a suferit noi modificari

Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Codul de procedura fiscala a suferit noi modificari

Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Codul de procedură fiscală a fost modificat

În Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013 a fost publicata OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.