Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime

O actiune uniforma a Uniunii Europene pentru toate fondurile cadrului strategic comun, in situatia in care sumele alocate prin acestea difera si, implicit, efortul de implementare a acestora este diferit, este de natura a ridica semne de intrebare cu privire la proportionalitatea actiunii Uniunii Europene.

Sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol

Prin Hotararea nr. 31/2013 Senatul a constatat ca propunerea de Regulament de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii.