Atribuirea contractelor de achizitie publica

Atunci cand stabileste cerintele de calificare autoritatea contractanta are obligatia sa respecte principiul proportionalitatii si sa nu formuleze cerinte care ajung sa se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat/executat asa cum este prevazut la nivelul caietului de sarcini sau al documentatiei descriptive.

Carte Verde privind Finantarea pe termen lung a economiei europene

Scopul prezentei Carti Verzi este de a initia o dezbatere mai ampla vizand modalitatile de incurajare a finantarii pe termen lung, precum si modalitatile de ameliorare si de diversificare a sistemului de intermediere financiara pentru investitiile pe termen lung din Europa.

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

În Monitorul Oficial nr. 371 din 21 iunie 2013 a fost publicată Decizia nr. 249/2013 a Prim-Ministrului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.