Aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

În Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 4893/2014 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015.