Supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania

In cadrul sistemului national de supraveghere in interes public a activitatii de audit statutar, Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) este principala structura operationala si reprezinta totodata autoritatea competenta cu atributii in domeniul supravegherii activitatii de asigurare a calitatii efectuate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Au fost aduse modificari Regulamentului intern al Comisiei de disciplina privind profesia de contabil

Sesizarea Comisiei de disciplina poate fi facuta de orice persoana interesata, inclusiv de autoritati publice, si poate fi indreptata impotriva membrilor organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia sau ai Comisiei superioare de disciplina a CECCAR, precum si impotriva membrilor Consiliului CAFR sau a altor membri alesi in structurile de conducere ale CAFR.

MFP a aprobat continutul Declaratiei informative privind dividendele cuvenite actionarilor

Declaratia informativa privind dividendele cuvenite actionarilor se completeaza si se depune de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau detine controlul, in cazul in care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende actionarilor.