Reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

Raspunderea penala pentru producerea de prejudicii pentru utilizarea, in orice forma, a unor date false in raportul de evaluare, cat si prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare adoptate de Uniune revine exclusiv evaluatorului.

Constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol

Angajarea cheltuielilor se va efectua de catre R.A. – A.P.P.S., cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice.

Aplicarea in perioada 2013–2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate

In Monitorul Oficial nr. 434 din 17 iulie 2013 a fost publicata H.G. nr. 478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013–2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. In cadrul […]