Legislatia privind protectia mediului a fost modificata

Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani.

Legislatia privind protectia mediului a fost modificata

Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani.

Amenajarea teritoriului si urbanismul

In cazul imobilelor declarate ca fiind de utilitate publica, in temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, aflate in vigoare la data declararii utilitatii publice, sunt repuse de drept in vigoare pentru o perioada egala cu cea pentru care au fost emise initial, incepand cu data la care utilitatea publica inceteaza din orice cauza.

Amenajarea teritoriului si urbanismul

In cazul imobilelor declarate ca fiind de utilitate publica, in temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, aflate in vigoare la data declararii utilitatii publice, sunt repuse de drept in vigoare pentru o perioada egala cu cea pentru care au fost emise initial, incepand cu data la care utilitatea publica inceteaza din orice cauza.

Certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere

Prevederile prezentei ordonante nu se aplica masinilor si utilajelor autopropulsate pentru lucrari cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, autovehiculelor cu senile, tramvaielor si vehiculelor cu tractiune animala.

Ministerul Economiei a aprobat Procedura de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor

Se aproba Procedura de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare

Directia implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Ministerului Economiei si oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire prezentul ordin.

Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant in cadrul POSDRU

Termenul-limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 153–164 se prelungeste pana la data de 31 iulie 2013, ora 16,00.