Perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei

Notificarea concentrarilor economice la care nu este anexata dovada de achitare a tarifului nu se considera depusa la Consiliul Concurentei.

Regulamentul concursului de admitere in magistratura a suferit modificari

Pe parcursul desfasurarii probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sala si supraveghetorii nu le pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea testului si nu pot aduce modificari acestuia si nici baremului de evaluare si notare.

CSM a adus modificari Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM

Presedintele comisiei de admitere a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedinti, membrii comisiei, responsabilii de sala si pentru supraveghetori, precum si sarcinile ce revin tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, in vederea bunei desfasurari a concursului.

Modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură (2014)

În Monitorul Oficial nr. 446 din 18 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 653/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

Modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii (2014)

În Monitorul Oficial nr. 446 din 18 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 652/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.