RIL admis prin decizia ICCJ nr. 10/2016. Aplicarea dispozițiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000

În Monitorul Oficial nr. 505 din 5 iulie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 10 din 23 mai 2016 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000), în sensul stabilirii instanței competente material să soluționeze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare.