Norme metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă – Ordin 753/2424/2013

În Monitorul Oficial nr. 516 din 14 auguust 2013 s-a publicat Ordinul Ministerului Sănătăţii și al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 753/2.424/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011.

Condiţiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A.

În Monitourl Oficial nr. 516 din 14 august a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 526/2013 pentru aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român – S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A.