A fost adoptata HG privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si al resurselor umane din sfera educatiei, invatamantului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.