Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj

În Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 650/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj.

Stabilirea cadrului instituţional privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

În Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei centrale de arbitraj

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, in temeiul art. 298 alin. (1) dinLegea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile prezentului regulament, organizeaza Comisia centrala de arbitraj.

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei centrale de arbitraj

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, in temeiul art. 298 alin. (1) dinLegea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile prezentului regulament, organizeaza Comisia centrala de arbitraj.