Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului

Prefectii, in calitate de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, stabilesc, in baza planificarii anuale si a propunerilor inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, personalul care participa la pregatire si emit ordinele necesare.

Pregatirea pentru alegerile europene din 2014

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata cu emiterea unui punct de vedere la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor in vederea exercitarii controlului parlamentar in temeiul Tratatului de la Lisabona.

Protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective

Perioada in care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 17 ani in conditii speciale beneficiaza de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca.