Guvernul a alocat ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management sume din privatizare

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta – Programul operational sectorial „Mediu“ se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 820.283,42 mii lei.

Stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol

In cadrul sesiunilor de depunere de proiecte organizate de grupurile de actiune locala un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte pe masura 125 «Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii».

Modificarea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013

În Monitorul Oficial nr. 633 din 14 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 779/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013.