Ministerul Mediului a modificat conditiile de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa

In Monitorul Oficial nr. 65 din 30 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 85/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice privind modificarea si completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.341/2012.

MAI a modificat atributiile directorului general al compartimentului juridic

In Monitorul Oficial nr. 65 din 30 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 5/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011.