A fost aprobata procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale din cadrul organului fiscal competent.

Au fost stabilite ratele de dobanzi practicate de Trezoreria Statului

Incepand cu data de 1 noiembrie 2013, ratele dobanzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care sunt purtatoare de dobanzi se modifica.

Noile rate de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

În Monitorul Oficial nr. 658 din 25 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1743/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului.