Distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative

Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investitii alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intentioneaza distributia in Romania, exclusiv catre investitorii profesionali a titlurilor de participare emise de fonduri de investitii alternative.

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale Antidrog a fost modificat

Agentia gestioneaza in Romania politicile publice in domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri, urmarind realizarea obiectivelor prevazute in Strategia nationala antidrog si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog.

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale Antidrog a fost modificat

Agentia gestioneaza in Romania politicile publice in domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri, urmarind realizarea obiectivelor prevazute in Strategia nationala antidrog si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog.

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica a suferit modificari

Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice.

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica a suferit modificari

Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice.

Legea nr. 281/2013 – modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

În Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.