Functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor privind accesul la sistemele din domeniul energiei

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei solutioneaza disputele privind accesul la retelele din sectorul energiei electrice si divergentele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale.

Restituirea unor impozite, taxe vamale si a altor taxe Guvernului SUA

Restituirea impozitelor, taxelor vamale si a altor taxe platite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul sau, contractori si personalul contractorilor, in conformitate cu prevederile art. X pct. 4 si art. XIpct. 3 din Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul SUA privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii armelor de distrugere in masa se efectueaza de catre ANAF.