Recuperarea debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

Dreptul la indemnizatii inceteaza cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand sume incasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor, nu se recupereaza.

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

În Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice

Se exonereaza de la plata sumele nerecuperate de catre institutiile publice reprezentand contravaloarea tichetelor cadou acordate in anii 2008 si 2009 prin hotarari ale consiliilor locale, pe care personalul din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control a unor prejudicii.

Măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

În Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice.