Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite

Inainte de acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme, respectiv inainte de acordarea unui credit eligibil cu subventie partiala de dobanda intermediarul financiar verifica daca intreprinderea unica din care face parte beneficiarul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile.

Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie partiala de dobanda

Ajutoarele de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.

Modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014

În Monitorul Oficial nr. 708 din 29 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1309/2014 al Ministerului Finanţelor Publice privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. — S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.