Certificarea modului de indeplinire a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat

Organul fiscal competent verifica in baza de date daca in evidenta fiscala a contribuabilului exista obligatii fiscale neachitate reprezentand contributie de asigurari sociale de stat, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, atat comunicate, cat si instituite si necomunicate.

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

Ghidul de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, denumit in continuareghid, constituie un suport informativ complex, avand rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea Programului privind managementul integrat al zonei costiere.

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

Ghidul de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, denumit in continuareghid, constituie un suport informativ complex, avand rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea Programului privind managementul integrat al zonei costiere.

Ministerul Mediului a aprobat functionarea programului SUMAL pentru reducerea infractionalitatii in domeniul forestier

SUMAL este un sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si pus la dispozitia profesionistilor prevazuti la art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014.

Ministerul Mediului a aprobat functionarea programului SUMAL pentru reducerea infractionalitatii in domeniul forestier

SUMAL este un sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si pus la dispozitia profesionistilor prevazuti la art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014.

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL

În Monitorul Oficial nr. 761 din 21 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 837/2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate.