Aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

În Monitorul Oficial nr. 762 din 21 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 4774/2014 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora.

MEN a aprobat infiintarea comisiilor nationale de specialitate

C. N. S. au drept scop fundamental desfasurarea activitatilor specifice disciplinei/domeniului de pregatire/activitatii educative/nivelului de invatamant pentru care s-au constituit si de punere in practica a prevederilor Ordinului ministrului educatiei nationale nr 3. 593/2014.

Principiile ce reglementeaza controalele veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de baza ale organizarii controalelor veterinare pentru produsele care provin din tari terte si sunt introduse in Comunitate.

Principiile ce reglementeaza controalele veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de baza ale organizarii controalelor veterinare pentru produsele care provin din tari terte si sunt introduse in Comunitate.