ICCJ: Expertul tehnic judiciar este functionar public conform art. 175 alin. (2) teza I din Codul penal

Curtea de Apel Craiova a sesizat ICCJ – Sectia penala in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile prin care sa se dea o rezolvare de principiu a modalitatii de interpretare a dispozitiilor art. 175 alin. (1) si (2) din Codul penal privind functionarii publici, respectiv daca expertul judiciar este functionar public in sensul alin. (1) ori alin. (2).

Implementarea Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor

Beneficiarii care semneaza contracte de finantare dupa data de 14 octombrie 2014 sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si sa depuna cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare de catre beneficiar, dar nu mai tarziu de 28 noiembrie 2014.