Stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii

Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, precum si reprezentantii legali ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate contributiile trimestriale.