Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice

In cazul centrelor multifunctionale de servicii sociale se aplica standardele minime de calitate specifice fiecarui tip/fiecarei categorii de servicii sociale care functioneaza in cadrul centrului respectiv, cu exceptia standardelor referitoare la management si resurse umane care sunt comune.

Regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior

Actele de studii din sistemul national de invatamant superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirma studii de invatamant superior efectuate si titluri si/sau calificari dobandite.