Camera Consultantilor Fiscali a stabilit cotizatiile pentru anul 2014

Pentru anul 2014 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2013, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali.

Rambursarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale

In conditiile in care unui asigurat roman aflat pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE, respectiv Confederatiei Elvetiene i se acorda asistenta medicala fara ca acesta sa prezinte cardul european de asigurari sociale de sanatate, asiguratul roman suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Rambursarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale

In conditiile in care unui asigurat roman aflat pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE, respectiv Confederatiei Elvetiene i se acorda asistenta medicala fara ca acesta sa prezinte cardul european de asigurari sociale de sanatate, asiguratul roman suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

In cadrul Ministerului Afacerilor Interne se infiinteaza Departamentul pentru situatii de urgenta, structura operationala fara personalitate juridica, cu atributii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel national, a activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

In cadrul Ministerului Afacerilor Interne se infiinteaza Departamentul pentru situatii de urgenta, structura operationala fara personalitate juridica, cu atributii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel national, a activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

Aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013

În Monitorul Oficial nr. 88 din 4 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 116/2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013.

Măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă – OUG 1/2014

În Monitorul Oficial nr. 88 din 4 februarie a.c. a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.