Modificarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare

În Monitorul Oficial nr. 900 din 11 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1650/2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru modificarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004.

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM a suferit modificari

Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens.

CSM a adus modificari egulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura

In vederea organizarii concursului, Institutul National al Magistraturii constituie o baza de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic, baza de date ce se actualizeaza periodic, in functie de necesitati.