Care este mecanismul reprezentarii succesorale conform NCC

Institutia reprezentarii succesorale permite unui mostenitor legal de grad mai indepartat (numit reprezentant) sa dobandeasca drepturile de mostenire ale ascendentului sau (numit reprezentat) renuntator, nedemn sau decedat anterior deschiderii mostenirii.

CCIR a aprobat normele de organizare a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional

În Monitorul Oficial nr. 184 din 2 aprilie a fost publicată Decizia nr. 7/2013 a Camerei de Comerţ şi Industrie a României privind aprobarea normelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Depozitul bancar de fonduri – contract civil sau comercial?

Reglementarea depozitului bancar in cadrul Codului civil pune in discutie calitatea sa de contract civil sau de contract comercial.

Din Revista Buletinul Curtilor de Apel 7/2012 – Proces-verbal intocmit de Garda Financiara. Natura juridica

Prin procesul-verbal de constatare incheiat de inspectorii Garzii Financiare cu ocazia controalelor inopinate pentru descoperirea de fapte de evaziune fiscala, nu se stabilesc, modifica sau sting drepturi si obligatii fiscale in acceptiunea art. 41 C. proc. fisc.
(art. 41 C. proc. fisc.)

  1. Din Revista Buletinul Curtilor de Apel nr. 5/2012 – Stabilirea onorariului provizoriu cuvenit practicianului in insolventa, de catre judecatorul-sindic, prin sentinta de deschidere a procedurii
  2. Din revista Buletinul Curtilor de Apel nr 6-7/2012 – Infractiuni rutiere. Daune morale. Societate de asigurare. Prejudiciul efectiv produs
  3. Legea 273/2004 privind regimul juridic al adoptiilor – un nou model de proces verbal pentru constatarea contraventiilor

Hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii insolventei

Natura juridica a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii insolventei este constitutiva de drepturi, de la data ramanerii definitive si irevocabile a acesteia.

  1. Concediere colectiva. Angajator aflat in procedura insolventei
  2. RIL promovat. Efectele admiterii recursului impotriva hotararii de respingere a deschiderii procedurii insolventei
  3. Persoanele fizice care nu îsi mai pot plati ratele restante la banci pot scapa de executarea silita, daca deschid procedura insolventei
  4. Înalta Curte de Justitie din Marea Britanie a decis ca o hotarâre judecatoreasca sa fie trimisa pe Twitter