Zoom IN: Obiectul acţiunii împotriva ordonanţelor Guvernului

În cadrul acestui studiu sunt reliefate aspectele specifice acţiunii în contencios administrativ izvorâte din ordonanţele guvernului declarate neconstituţionale, care o particularizează faţă de acţiunea tipică în contencios administrativ.

Dispozitiile art. 118 alin. (3^1) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt neconstitutionale

In MO 492/2012 a fost publicata DCC 500/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. XVII din Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.
Nu exista articole asemanatoare.