ASF face precizari cu privire la noile norme de autorizare a brokerilor de asigurare

Prin emiterea proiectului de Norma privind autorizarea si functionarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiara propune actualizarea cadrului de reglementare in privinta conditiilor care trebuie indeplinite si a documentelor pe care trebuie sa le prezinte persoanele juridice romane pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca brokeri de asigurare si/sau de reasigurare, in vederea desfasurarii activitatii de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

Modificarea si completarea Normei pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate

In M. Of. nr. 118 din 1 martie 2013 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Norma CIFGA privind asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata

In M. Of. nr. 728 din 29 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 164/2012 pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata (NI-ASR-07-III/0). Nu exista articole asemanatoare.

Norma CSSPP nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

In M. Of. nr. 673 din 26 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012 pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat. Nu exista articole asemanatoare.

Abrogarea Hotararii CIFGA pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru banci, in numele si in contul statului

In M. Of. nr. 404 din 18 iunie 2012 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 84/2012 privind abrogarea Hotararii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 167/2008 pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru banci, in numele si in contul statului (NI-GAR-07-1/0). Nu exista articole asemanatoare.

Modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative

In M. Of. nr. 304 din 8 mai 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2012 privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative. Nu exista articole asemanatoare.

Modificarea Normei CSSPP privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 303 din 8 mai 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2012 privind aprobarea Normei nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat. Nu exista articole asemanatoare.